Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Persbericht: Gezinskabinet laat gezinnen aan het woord: welke ondersteuning hebben gezinnen nodig?

Gezinskabinet laat gezinnen aan het woord: welke ondersteuning hebben gezinnen nodig?

De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee lanceren ‘Gezinskabinet – Gezinnen aan het woord’, een grootschalige bevraging van gezinnen over heel Vlaanderen en Brussel. Het Gezinskabinet zet de behoeften van gezinnen centraal en vraagt aan ouders wat zij nodig hebben. Daarmee wil het Gezinskabinet een breed maatschappelijk debat opzetten over de ondersteuning van gezinnen met kinderen. De hamvraag: Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer? Wat heb jij als ouder, als gezin nodig?

Gezinnen overschrijden beleidsdomeinen

Gezinnen zijn net zoals de samenleving dynamisch en divers. In verschillende levensfasen nemen ze voortdurend nieuwe rollen op. Nieuwe levensfasen brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen hebben impact op elkaar. Zo kan werk een invloed hebben op de nood aan kinderopvang, of huisvesting op gezondheid. De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen vragen zich af hoe overheidsmaatregelen die het leven van gezinnen direct beïnvloeden, beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Het vooronderzoek, uitgevoerd door studenten Gezinswetenschappen van de hogeschool Odisee, en waaruit de citaten komen, maakt de nood aan het Gezinskabinet meer dan duidelijk.

‘De samenleving is totaal niet klaar voor nieuw samengestelde gezinnen. Wij blijven noodgedwongen apart wonen. Het is financieel gewoon niet te dragen’, getuigenis gezin.

Nu kijken beleidsdomeinen zoals arbeid, fiscaliteit, zorg en welzijn elk met een eigen visie en doelstelling, nog te vaak zonder die af te stemmen op elkaar en op gezinnen. Zo krijgen gezinnen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het Gezinskabinet wil daar oplossingen voor zoeken door ouders zelf aan het woord te laten.

Het Gezinskabinet

Het Gezinskabinet wil een breed maatschappelijk debat opzetten over de ondersteuning van gezinnen met kinderen, met speciale aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie, vanuit het gezinsperspectief. Gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar gaan zelf mee op zoek naar oplossingen en alternatieven voor de knelpunten waar de samenleving hen mee confronteert.

‘Ik zou niet weten waar ik de tijd moet halen om hen te helpen met hun huiswerk. We zijn nu net thuis, ze moeten nog eten en in bad... ik heb daar geen tijd voor’, getuigenis gezin.

Zeker op transitiemomenten, waarop er veel verandert en gezinnen zich moeten aanpassen, ontbreekt vaak de gepaste ondersteuning, of dan blijkt dat voorzieningen niet aangepast zijn aan de nieuwe situatie. Het Gezinskabinet focust daarom op vijf thema’s en transitiemomenten: een lastige combinatie werk-gezin, onverwachte opvoedingssituaties, verandering in gezinssituatie, onvoorziene tegenslagen en nieuwe stappen, zoals geboorte of school.

‘Je moet zelf achter je rechten zoeken: het wordt je niet voorgeschoteld’, getuigenis gezin.

Hoe werkt het Gezinskabinet?

De initiatiefnemers roepen gezinnen massaal op mee te doen met het Gezinskabinet. Alle unieke verhalen samen helpen zeker om mee te zoeken naar oplossingen.

Deelnemen aan het Gezinskabinet kan op verschillende manieren. Gezinnen kunnen een online enquête invullen, deelnemen aan een live Gezinsbabbel of Gezinscafé, of thuis zelf iets organiseren. Het Gezinskabinet rekent ook op de steun van tal van organisaties die actief zijn in gezinsondersteuning. Het doel? Duizenden gezinnen en ouders aan het woord laten. Ontdek meer via gezinskabinet.be.

Vertegenwoordigers van gezinnen

De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen slaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken. Elk op hun manier vertegenwoordigen ze gezinnen op diverse wijze. De Gezinsbond zet zich al meer dan honderd jaar elke dag in voor een kind- en gezinsvriendelijke samenleving door ontmoetingsmomenten te organiseren, tips en advies over opvoeding te delen en door gezinnen een stem te geven in het beleid. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee voert onderzoek vanuit het perspectief van gezinnen, met als doel om hun functioneren te verbeteren en hun welzijn te vergroten. Deze onderzoeksgroep heeft een ruime ervaring met de analyse van gezinsbeleid en het formuleren van aanbevelingen. De twee zijn dus ideale partners om gezinnen aan het woord te laten.

Voor het onderzoek krijgt het Gezinskabinet de steun van Bpact, Indiville en Levuur.

Het project krijgt financiële steun van het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op gezinskabinet.be.