Skip to main content
home-page

Wat als de combinatie werk en gezin lastig is?

Deel jouw verhaal

Wat als opgroeien of opvoeden anders loopt dan verwacht?

Deel jouw verhaal

Wat als je uit elkaar gaat of een nieuw gezin vormt?

Deel jouw verhaal

Wat als je onverwachte tegenslag hebt (ziekte, verlies, ontslag…)?

Deel jouw verhaal

Wat als je een nieuwe stap zet (geboorte, start opvang of school, verhuis…)?

Deel jouw verhaal

Wat als je nog iets anders kwijt wil?

Deel jouw verhaal

Schrijf je in voor de online infosessie op 29/2 en ontdek hoe je mee verhalen en voorstellen kan verzamelen.

22-02-2024

Schrijf je in en we sturen je enkele dagen vooraf de zoom-link: Ik schrijf me in Al ruim 1.400 gezinnen deelden hun verhaal! Het Gezinskabinet kent dus een succesvolle start. We zijn daar heel blij mee en tegelijk hopen we nog meer en diverse gezinnen te kunnen bereiken. Het is essentieel dat ook gezinnen aan bod komen die niet snel de stap zullen zetten om zelf online hun verhaal te posten. Heb je vragen over hoe je concreet kan bijdragen of twijfel je nog? Donderdag 29/2 organiseren we een online infosessie tussen 10u en 11u. We zoomen in op hoe je gezinnen de weg kan wijzen naar het Gezinskabinet en mee verhalen kan verzamelen zonder dat het veel extra werk vraagt.  In het kort, bijdragen kan:   door mee te communiceren, zowel naar individuele ouders/gezinnen als naar andere lokale actoren die werken met gezinnen om het Gezinskabinet mee bekend te maken. Er is een hele communicatietoolkit ter beschikking, met posters, banners,... Zie: https://gezinskabinet.be/communicatie door live Gezinsbabbels te organiseren. Zie: https://gezinskabinet.be/zelf-aan-de-slag Ik schrijf me in  

Getuigenis van Paolo De Francesco, Hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond

01-02-2024

Waarom vind jij het belangrijk dat gezinnen zelf aan het woord komen? Als gezinsorganisatie komen wij op voor de belangen van alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Onze samenleving is voortdurend in evolutie, een gezin is dynamisch. We houden dus steeds de vinger aan de pols. Met onze Gezinsbarometer peilen we al op een regelmatige basis naar de tevredenheid van gezinnen op belangrijke levensdomeinen. Wat houdt gezinnen vandaag bezig? Waar loopt het goed? En waar moet het beter? Met hun ervaringen en ideeën kunnen we kort op de bal spelen, met stevige dossiers en concrete beleidsvoorstellen. Het Gezinskabinet is hierop een logisch vervolg. Wat zijn de concrete verwachtingen van gezinnen naar een ‘geïntegreerd gezinsbeleid’? Het is die spanning tussen gevoerd beleid en verwacht beleid die we willen voelen. Welke noden zie jij die zeker aan bod moeten komen? Elk gezin moet over een voldoende gezinsbudget beschikken. Dat blijft uiteraard een basisvoorwaarde om als gezin goed te kunnen functioneren. Ook een goede combinatie gezin-werk blijft essentieel. Daarnaast moeten gezinnen al maar meer verschillende rollen opnemen. Ze zijn regisseur geworden van heel wat zaken die het welzijn van hun gezin bepalen. Dat vraagt heel veel energie en tijd. Gezinnen hebben soms de indruk een ‘doe-het-zelf’ gezin geworden te zijn, wat enorm belastend kan zijn, zeker als er ergens een zorgnood ontstaat. Gezinnen kunnen dit bijgevolg ook niet alleen, zij moeten kunnen rekenen op de gepaste ondersteuning, wanneer zij er nood aan hebben. Elk gezin is ook uniek, bijgevolg moeten we erover waken dat zoveel als mogelijk gezinstypes aan het woord komen. Elk verhaal is immers waardevol en draagt bij tot een beter begrip. Welke ondersteuning zie jij als meest noodzakelijk? Welke suggesties heb je? Het parcours dat een gezin aflegt, kan er plots helemaal anders uit zien. Op zulke kantelmomenten in een gezinsleven, komen er plots andere of extra noden opduiken. Deze noden kunnen tijdelijk of permanent zijn. Opeens moet je als gezin nog veel meer balletjes in de lucht kunnen houden. Het juiste advies en de geschikte ondersteuning vinden, is helemaal niet evident. Ook het financiële aspect speelt vaak parten om die hulp te vinden die je nodig hebt. En dan zijn er nog steeds de lange wachtlijsten. De machteloosheid en frustratie kunnen mentaal zwaar doorwegen.   Paolo De Francesco Hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond, en zelf ouder van twee studerende dochters

Meer dan 130 organisaties roepen gezinnen op om hun verhaal te delen!

01-02-2024

Samen met meer dan 130 organisaties gaan we op zoek naar zoveel mogelijk verhalen en voorstellen over de vraag: “Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?” Je kan als organisatie bijdragen aan het succes van dit project door zelf aan de slag te gaan met de Gezinsbabbels of door te communiceren over het Gezinskabinet via de eigen communicatiekanalen.  Dankzij jouw enthousiasme en constructieve input, weten we dat we van dit project een succes kunnen maken!

Lees alle berichten

Ga in gesprek met gezinnen ondersteund door onze eenvoudige tools

Mensen kunnen makkelijker hun ideeën formuleren wanneer ze hierover met anderen in gesprek gaan.

Organiseer een Gezinsbabbel!

Het Gezinskabinet, gezinnen aan het woord

Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?

 

Deel jouw verhaal

Deel jouw verhaal

tot en met 31 maart

Verwerking van alle input

april 2024

Gezinskabinetten

mei - juni 2024

Verwerking alle input in het Memorandum van het Gezin

zomer 2024

Festival van het Gezin

september 2024