Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Waarover gaat dit project?

Het Gezinskabinet is een initiatief van de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, met de steun van het Agentschap Opgroeien. Dit online platform ondersteunt het project. Het project start in februari 2024, er is geen specifieke einddatum.

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken zonder zich kenbaar te maken. Wanneer je deelneemt aan het onderzoek, worden bepaalde gegevens verzameld. Deze kan je nalezen in het privacy statement van Bpact BV, de onderaannemer die het online onderzoek uitvoert.

Betrokkenen in deze Privacyverklaring

  • De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee), vanaf nu genaamd “opdrachtgever” of “de opdrachtgever”
  • Aannemers en onderaannemers die de opdracht uitvoeren voor de opdrachtgever, vanaf nu genaamd “uitvoerders” of “de uitvoerders”.

Deze aannemers en onderaannemers, vanaf nu genaamd “uitvoerders” of “de uitvoerders” zijn

  • Bpact BV, Maria Theresiastraat 123, 3000 Leuven
  • Indiville BV, Maria Theresiastraat 123, 3000 Leuven
  • Levuur BV, , Maria Theresiastraat 123, 3000 Leuven

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de uitvoerders over jou en andere deelnemers verzamelen met als doel het project succesvol uit te voeren voor de opdrachtgever.

Lees de hele privacy verklaring.