Met 'Gezinskabinet - Gezinnen aan het woord' laten we gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar mee op zoek gaan naar oplossingen/alternatieven voor knelpunten waar gezinnen mee geconfronteerd worden.

Om te komen tot een betere ondersteuning van gezinnen, is het nodig om de vragen en behoeften van gezinnen zelf centraal te stellen. Daarom starten De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen dit project Gezinskabinet - Gezinnen aan het woord rond de vraag: “Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?

Onze campagne loopt in verschillende stappen

Deel je verhaal en jouw voorstel om het beter te doen!

Tijdens deze fase die loopt van 1 februari tot 30 april 2024 roepen we zoveel mogelijk gezinnen op om hun verhalen en voorstellen in te dienen op gezinskabinet.be. Dit alles werd ondersteund met een brede campagne door allerlei partners, in de media en op sociale media. Gezinnen of organisaties kunnen ook zelf aan de slag gaan met onze Gezinsbabbel-tools om input te bekomen.

De campagne stopte niet bij de 2 maanden van het verzamelen van deze input. Nadien gaan onze onderzoekers aan de slag met alle ingediende verhalen en voorstellen, om ze te bundelen in een reeks overkoepelende thema's, ideeën en voorstellen.

De Provinciale Gezinskabinetten

Op basis van de rapportage door de onderzoekers wordt een selectie van speerpunten of kernissues gemaakt waarmee we samen met gezinnen willen komen tot verwachtingen en voorstellen van oplossingen. We zetten Gezinskabinetten op waar we op een 5-tal participatieve momenten met een grote groep ouders aan de slag gaan in de periode mei-juni 2024.

Altijd betrokken

Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds betrokken en op de hoogte blijft, houden we jullie in de loop van het project op regelmatige tijdstippen op de hoogte via korte nieuwsbrieven, extra feedback-vragen via korte onderzoekjes of vragen naar extra input. 

Het Grote Gezinskabinet - 28 september - Hal 5 Leuven

Op 28 september organiseren we het Grote Gezisnkabinet waarbij we samen met 100 ouders alle voorstellen die verzameld zijn gaan bekijken om te komen tot concrete aanbevelingen die we overdragen aan de nieuwe beleidsploegen op Vlaams niveau (Minister van Welzijn en het Agentschap Opgroeien) maar ook aan de steden en gemeenten (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Ook De Gezisnbond zelf en Odisse Hogeschool nemen die voorstellen mee.