Skip to main content
home-page

Met 'Gezinskabinet - Gezinnen aan het woord' laten we gezinnen met kinderen tussen 0 en 14 jaar mee op zoek gaan naar oplossingen/alternatieven voor knelpunten waar gezinnen mee geconfronteerd worden.

Om te komen tot een betere ondersteuning van gezinnen, is het nodig om de vragen en behoeften van gezinnen zelf centraal te stellen. Daarom starten De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen dit project Gezinskabinet - Gezinnen aan het woord rond de vraag: “Hoe kan jij als gezin (beter) ondersteund worden, door wie en wanneer?

Onze campagne loopt in verschillende stappen

Deel je verhaal en jouw voorstel om het beter te doen!

Tijdens deze fase die loopt van 1 februari tot 30 april 2024 roepen we zoveel mogelijk gezinnen op om hun verhalen en voorstellen in te dienen op gezinskabinet.be. Dit alles werd ondersteund met een brede campagne door allerlei partners, in de media en op sociale media. Gezinnen of organisaties kunnen ook zelf aan de slag gaan met onze Gezinsbabbel-tools om input te bekomen.

De campagne stopte niet bij de 2 maanden van het verzamelen van deze input. Nadien gaan onze onderzoekers aan de slag met alle ingediende verhalen en voorstellen, om ze te bundelen in een reeks overkoepelende thema's, ideeën en voorstellen.

De Gezinskabinetten

Op basis van de rapportage door de onderzoekers wordt een selectie van speerpunten of kernissues gemaakt waarmee we samen met gezinnen willen komen tot verwachtingen en voorstellen van oplossingen. We zetten Gezinskabinetten op waar we op een 5-tal participatieve momenten met een grote groep ouders aan de slag gaan in de periode mei-juni 2024.

Altijd betrokken

Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds betrokken en op de hoogte blijft, houden we jullie in de loop van het project op regelmatige tijdstippen op de hoogte via korte nieuwsbrieven, extra feedback-vragen via korte onderzoekjes of vragen naar extra input. 

Festival van het Gezin

We verwerken alle resultaten in een eindrapport dat we naar buiten brengen op een evenement in september 2024 (Festival van het Gezin). Hier maken we de resultaten publiek. Het opzet is om tot een inspirerende en uitdagende agenda te komen waarbij verschillende actoren elkaar vinden en tot concrete samenwerkingen komen.