Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de ingediende verhalen?

De Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen willen in 2024 gezinnen met kinderen tussen 0-14 jaar centraal stellen rond de vraag: “Bij welke overgangsmomenten kan jij als gezin (beter) ondersteund worden?” De doelstelling van dit project is om een breed maatschappelijk debat op te zetten over de ondersteuning van gezinnen en kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, vanuit het perspectief van gezinnen zelf. De focus van het project ligt op het feit dat we met gezinnen zelf mee op zoek gaan naar oplossingen of alternatieven voor huidige instrumenten en knelpunten waar gezinnen mee geconfronteerd worden. De ingediende verhalen zijn het materiaal waarmee we in dit project aan de slag gaan om te komen tot oplossingen of alternatieven.

Wie kan deelnemen?

Je kan je individueel deelnemen of als vereniging of organisatie. Wanneer je jouw verhaal of input ingeeft op de website kan je aangeven of je dit doet in je eigen naam, als vereniging of als organisatie. Iedereeen kan deelnemen. Er is geen speciale kennis of vaardiheid nodig. Alle verhalen en input zijn welkom. Samen komen we immers tot betere ideeën.

Kan ik eerst eens kijken wat andere al hebben gezegd?

Naturulijk! Klik op "Ontdek de ingestuurde verhalen" en lees wat anderen al te vertellen hadden.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

De input die deelnemers geven wordt volledig anoniem verwerkt in een eindrapport met aanbevelingen door het onderzoeksbureau Indiville in samenwerking met het participatiebureau Levuur.  We vragen gegevens i.f.v. het uitvoeren van het project (bijv. om een nieuwsbrief te verzenden), om een projectrapport op te stellen of om geaggregeerde analyses uit te voeren (bijv. verschillen of gelijkenissen tussen groepen van deelnemers).

Lees hier ons privacybeleid.