Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Getuigenis van Paolo De Francesco, Hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond

Waarom vind jij het belangrijk dat gezinnen zelf aan het woord komen?

Als gezinsorganisatie komen wij op voor de belangen van alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Onze samenleving is voortdurend in evolutie, een gezin is dynamisch. We houden dus steeds de vinger aan de pols. Met onze Gezinsbarometer peilen we al op een regelmatige basis naar de tevredenheid van gezinnen op belangrijke levensdomeinen. Wat houdt gezinnen vandaag bezig? Waar loopt het goed? En waar moet het beter? Met hun ervaringen en ideeën kunnen we kort op de bal spelen, met stevige dossiers en concrete beleidsvoorstellen. Het Gezinskabinet is hierop een logisch vervolg. Wat zijn de concrete verwachtingen van gezinnen naar een ‘geïntegreerd gezinsbeleid’? Het is die spanning tussen gevoerd beleid en verwacht beleid die we willen voelen.

Welke noden zie jij die zeker aan bod moeten komen?

Elk gezin moet over een voldoende gezinsbudget beschikken. Dat blijft uiteraard een basisvoorwaarde om als gezin goed te kunnen functioneren. Ook een goede combinatie gezin-werk blijft essentieel. Daarnaast moeten gezinnen al maar meer verschillende rollen opnemen. Ze zijn regisseur geworden van heel wat zaken die het welzijn van hun gezin bepalen. Dat vraagt heel veel energie en tijd. Gezinnen hebben soms de indruk een ‘doe-het-zelf’ gezin geworden te zijn, wat enorm belastend kan zijn, zeker als er ergens een zorgnood ontstaat. Gezinnen kunnen dit bijgevolg ook niet alleen, zij moeten kunnen rekenen op de gepaste ondersteuning, wanneer zij er nood aan hebben. Elk gezin is ook uniek, bijgevolg moeten we erover waken dat zoveel als mogelijk gezinstypes aan het woord komen. Elk verhaal is immers waardevol en draagt bij tot een beter begrip.

Welke ondersteuning zie jij als meest noodzakelijk? Welke suggesties heb je?

Het parcours dat een gezin aflegt, kan er plots helemaal anders uit zien. Op zulke kantelmomenten in een gezinsleven, komen er plots andere of extra noden opduiken. Deze noden kunnen tijdelijk of permanent zijn. Opeens moet je als gezin nog veel meer balletjes in de lucht kunnen houden. Het juiste advies en de geschikte ondersteuning vinden, is helemaal niet evident. Ook het financiële aspect speelt vaak parten om die hulp te vinden die je nodig hebt. En dan zijn er nog steeds de lange wachtlijsten. De machteloosheid en frustratie kunnen mentaal zwaar doorwegen.

 

Paolo De Francesco

Hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond, en zelf ouder van twee studerende dochters