home-page
Ontdek het thema

Opgroeien en opvoeden

Begeleiding van leerkrachten bij klasvorming, conflicten inschatten/ oplossen, ouders inlichten. Kinderen begeleiden met emoties, tot rust komen via yoga

Jouw voorstel

Persoonlijk erg teleurgesteld onlangs door harde commentaren op leefrapport zoon over conflicten op speelplaats. Onze zoon begon spontaan te Wenen als hij het las en sprak over uitsluiten, niet mogen meedoen, terwijl de feedback van de juf vooral ging over zijn zogenaamde wilde gedrag. Iets waar wij persoonlijk noch in contact met anderen op feestjes kampjes ed hinder van ondervonden. Wij vonden dit zeer onfair. Op het oudercontact gaf juf mee dat ze het zelf niet vaststelde op de speelplaats maar dat de twee andere kinderen (waarvan wij weten dat ze medicatie nemen voor hun gedrag) nadien telkens verhaal kwamen halen. Ze vond dit vervelend maar zou er aan werken. Wij hebben zoon gewoon zelf meteen met lichte aandrang aangeraden om de twee wat links te laten liggen, niet meer vragen om mee te spelen om dan nee als antwoord te krijgen, maar gewoon met andere klasgenoten te spelen. Sindsdien basket en voetbalt hij met de anderen en hij is hier heel blij mee. Maar persoonlijk vind ik de feedback nog steeds onterecht en heeft de juf het probleem van uitsluiten mijn inziens niet aangepakt. Soms heb ik het gevoel dat jonge juffen het moeilijk hebben om enthousiaste jongens goed in te schatten. Voorstel voor oplossing niet meteen, buiten meer mannen in onderwijs, en meer inzicht in jongens, maar ook in hoe en wanneer je ouders feedback geeft. Hoe kinderen leren omgaan met verschillen. Groepen vormen. Verder doet onze zoon al enkele jaren, sinds kort samen met onze dochter, kinderyoga op zondag. Dit vinden wij top. Ze leren emoties beheersen, tot rust komen, reflecteren over zichzelf ( wat kunnen ze goed, doen ze graag, zijn ze trots op, hoe ontspannen ze,…). Dit zou sowieso globaal meer aan bod moeten komen binnen schoolmuren.

Jouw verhaal

Tijdens Corona hebben we veel geluk gehad dat mijn babydochter ondanks mijn thuiswerk naar crèche kon, waardoor ik alleen mijn kleuterzoon bij mij had tijdens het werken. Dat was sowieso knap lastig! Opvang momenteel grosso modo goed geregeld, maar het gebeurt dat mijn man en ik beiden voor professionele verplichtingen zeer vroeg de deur uit moeten op dezelfde dag en dat lukt ons alleen dankzij mijn ouders die heel dichtbij wonen. Wij hebben goed netwerk, maar ook dat kan niet altijd en moet soms rusten of heeft verplichtingen, kwaaltjes, … voor ons was het toch een stap om voor het eerst beroep te doen op kinderoppas gezinsbond, personen dus die de kinderen niet kenden maar wel te slapen moesten leggen. Geholpen heeft hierover met vrienden te praten en ook eigen ervaring uit kindertijd. Voor de rest weinig opvoedingsvragen al vinden we het sinds kort niet eenvoudig om de vele vragen van onze achtjarige zoon nav wereldwijde conflicten Gaza Israël & Rusland Oekraïne te beantwoorden … de meningen van de heel diverse klasgenoten te duiden, nuanceren, … voorlopig proberen we vooral op zijn niveau te informeren. overige: schermtijd, en wat als klasvriendjes allen robloxen terwijl je dit liever niet zelf ziet,… geholpen? Afpoetsen met andere ouders van leeftijdsgenoten uit persoonlijke omgeving.