Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Andere

inzetten op zorgcontinuiteit - hollistische benadering bij rechtspraak in echtscheidingen

Jouw voorstel

Snelle toegang tot geestelijke gezondheidszorg en zorg continuïteit (vlotte doorstroming naar meer gespecialieseerde diensten wanneer nodig) wanneer kinderen psychische moeilijkheden vertonen. Aandacht voor de impact op je veerkracht als ouder.

Jouw verhaal

Vechtscheiding tussen mijn partner en zijn ex, die de huidige gezinssituatie na 10 jaar nog steeds onder druk zet. Het feit dat rechters weinig oog hebben voor het psycho-sociale aspect (enkel tellen van inkomen, zelfs niet van beschikbaar inkomen), weinig toegang tot ondersteuning hierin. Dochter die erg worstelt op psychisch vlak en waarvoor het enorm moeilijk is om hiervoor hulp te vinden, laat staan dat er samenwerking is tussen verschillende zorgactoren.