home-page

Werk

Wat als de combinatie werk en gezin lastig is?

568
0
Geef zelf je verhaal

Deze verhalen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 568 verhalen

Werk

Ondersteuning
Combi werk en privé . Eigenlijk onvoldoende tijd na werk/school voor een normale rustige avondroutine. Laat staan voor ondersteuning schooltaken of extra zorgen. Na een lange loopbaan en zorgen voor huk ouders, merk ik dat grootouders uitgeput aan pensioen starten dat terugvallen op hen voor ondersteuning op regelmatige basis onmogelijk is. bezorgdheid rond kwaliteit kinderopvang . ons zoontje gaat op 5 maanden naar de kinderopvang . Moest het financieel mogelijk zijn zouden wij langer zelf voor hem zorgen, wat het kind maar ook de creches ten goede zou kunnen komen opvang zomervakanties erg duur.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Pleegouders moeten, net als andere ouders, recht hebben op ouderschapsverlof.
Ouderschapsverlof voor pleegouders
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Ouders voor ouders
Een groter begrip van bv school, huisarts, vrienden of familie... wanneer iets niet is gelukt (bv op tijd komen met kleine kinderen)
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Verbinding

Meer verbindingsmomenten creëeren tussen jonge ouders? Tof dat er in de bib af en toe wordt voorgelezen aan jonge kindjes en op woe voormiddag is er een babbelmomentje, maar als je die dingen mist voel je je snel geïsoleerd als ouder.

Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Hoe combineer ik zorg- leven en werk als je zorg thuis zo groot is!
Misschien had mijn werkgever mij beter kunnen ondersteunen. Maar daar ben ik niet zeker van. De combo van onregelmatige uren (in de zorg) en mijn gezin blijft moeilijk en zal altijd moeilijk blijven. Daar wil de werkgever geen uitzondering in maken. Iedereen gelijk voor de wet.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

het CLB zou een precautionary principle moeten toepassen, in het belang van het kind: - kinderen die reeds testen hebben ondergaan zouden onmiddelijk in aangepaste school moeten kunnen. - een ouder die niet akkoord is, zou dit niet mogen belemmeren.
Door het CLB. Het CLB zou een precautionary principle moeten toepassen, in het belang van het kind: - kinderen die reeds testen hebben ondergaan zouden onmiddelijk in aangepaste school moeten kunnen. - een ouder die niet akkoord is, zou dit niet mogen belemmeren. Er is een zeer duidelijk verschil met de mindset van het vCLB in regulier onderwijs in vergelijking met het CLB van GO in bijzonder onderwijs.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Goedkopere opvang in de schoolvakanties
Te weinig opvangmogelijkheden bij ziek kind
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Booking.com voor kinderopvang
Zoektocht naar een crèche faciliteren door bijv een booking.com equivalent te voorzien waarbij je weet of vanaf wanneer er plaats vrij is. Nu schrijf je heel veel onthaalouders of kinderdagverblijven hopend dat ze 1 reageren en 2 nog een plekje vrij hebben
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Max 4 kinderen per begeleider
Meer opvangplaatsen en minder kinderen per begeleider om burn out te voorkomen en de kinderen goed te kunnen verzorgen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Voldoende ouderschapsverlof

Ik denk dat de oplossing vooral zit in het voldoende ouderschapsverlof kunnen nemen om die work/life balance beter zelf te kunnen regelen!

Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Ouderschapsverlof
Overdracht pot: van de ene naar de andere ouder + zelfde recht voor alleenstaande ouders Ook voor pleegouders
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Toegankelijke kinderopvang voor iedereen
Herteken het landschap van de kinderopvang. De 'keuze' tussen inkomensgerelateerde kinderopvang en niet-inkomensgerelateerde is geen keuze wanneer er geen voldoende plaatsen zijn. Kinderopvang die goeie zorg aanbiedt, zou geen subsidies mogen verliezen maar in administratieve zaken ondersteund worden. Het schrappen van subsidies daar worden ouders mee gestraft.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Meer opvang voorzien
Meer opvang voorzien
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Fragiele X Syndroom (toch zeker bij jongens) erkennen als handicap vanaf de geboorte met 4 punten in de eerste pijler van de zorgtoeslag. Voor gezinnen met kinderen met een beperking: vanuit de gemeente een maatschappelijk werker aanduiden (ev in samenwerking met een mfc of dergelijke) die single point of contact wordt en je gezin proactief begeleidt en langdurig (bv tot kind 20ja is) contact houdt en mee naar oplossingen zoekt voor diverse uitdagingen die je als gezin hebt. Niet enkel doorverwijzen naar andere instanties maar zelf die instanties aanschrijven en een deel van de administratieve last wegnemen van het gezin. Meer voordelen die automatisch worden toegekend als je er recht op hebt. beter informatieuitwisseling en afstemming tussen verschillende overheden/diensten (bv verschil in beoordeling tussen intersectorale toegangspoort, aanvraag hulpmiddelen en zorgtoeslag) Een inclusieve oppasdienst opzetten zodat we onze kinderen gemakkelijk en met een gerust gevoel kunnen achterlaten aan babysitters die affiniteit hebben met kinderen met een beperking. Het ouderschapsverlof voor zorgouders gevoelig uitbreiden. Nu kunnen we dit verlof 'langer' opnemen, maar dat heeft geen enkele zin want tegen dat onze kinderen die leeftijd behalen is ons krediet toch al op. We hebben structureel meer loopbaanonderbreking nodig zolang onze kinderen nog in huis wonen.
Fragiele X Syndroom (toch zeker bij jongens) erkennen als handicap vanaf de geboorte met 4 punten in de eerste pijler van de zorgtoeslag. Voor gezinnen met kinderen met een beperking: vanuit de gemeente een maatschappelijk werker aanduiden (ev in samenwerking met een mfc of dergelijke) die single point of contact wordt en je gezin proactief begeleidt en langdurig (bv tot kind 20ja is) contact houdt en mee naar oplossingen zoekt voor diverse uitdagingen die je als gezin hebt. Niet enkel doorverwijzen naar andere instanties maar zelf die instanties aanschrijven en een deel van de administratieve last wegnemen van het gezin. Meer voordelen die automatisch worden toegekend als je er recht op hebt. beter informatieuitwisseling en afstemming tussen verschillende overheden/diensten (bv verschil in beoordeling tussen intersectorale toegangspoort, aanvraag hulpmiddelen en zorgtoeslag) Een inclusieve oppasdienst opzetten zodat we onze kinderen gemakkelijk en met een gerust gevoel kunnen achterlaten aan babysitters die affiniteit hebben met kinderen met een beperking. Het ouderschapsverlof voor zorgouders gevoelig uitbreiden. Nu kunnen we dit verlof 'langer' opnemen, maar dat heeft geen enkele zin want tegen dat onze kinderen die leeftijd behalen is ons krediet toch al op. We hebben structureel meer loopbaanonderbreking nodig zolang onze kinderen nog in huis wonen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Het aantrekkelijk maken van de job als kinderverzorg(st)er met een correcte verloning, opleiding en ondersteuning van de overheid.
Ik denk dat de (lokale) overheid nog meer moeite moet doen om het beroep van kinderverzorgster, onthaalmoeder, ... aantrekkelijker te maken. Qua verloning, qua opleiding, qua ondersteuning. Zodat er terug meer mensen voor deze job kiezen en zorgen dat ouders hieromtrent minder zorgen hebben en in hun buurt opvang vinden. Of grote bedrijven verplichten opvang tot 3 jaar te voorzien in het bedrijf.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Meer toegang tot privé-opvang bv. nanny
Familie
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

belangengroep
Een belangengroep die actief opkomt voor gezinnen: Niet uit een verlangen naar 'traditionele waarden', maar als een partner die helpt aan duurzame, begripvolle, zorgzame en sociaal-rechtvaardige samenleving (weg van individualistische en productivistische tendensen).
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Opvang aan huis
in de vakanties moeten kinderen vaak naar kampjes (die vaak heel goed zijn van kwaliteit) maar zeker voor jonge kinderen blijft dit in hetzelfde ritme/structuur als school. een thuisopvangmodel, eventueel gecombineerd met enkele gezinnen waarbij iemand opvang thuis voorziet (naar analogie met thuisopvang van zieke kinderen) zou dan ideaal zijn. Kinderen moeten s morgens niet opgejaagd worden om klaar te maken, geen verplichte spelletjes, geen drukke omgeving..... het zou vele kinderen en ouders meer rust geven.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Meer kwalitatieve, betaalbare naschoolse aktiviteiten op school.
Sportactiviteiten en bv muziekschool na maar aansluitend op schooltijd met ev begeleiding tussen beide zou mooi zijn. Nu kunnen kinderen vaak niet deelnemen als de ouders nog aan het werk zijn en ondertussen zitten ze zich te vervelen in opvang op school.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Langere verlofstelsels
Leve de verlofstelsels, maar die mogen gerust nog uitgebreider :-)
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Aantal kinderen per opvoeder
Begeleider/kind ratio moet dalen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

/
Overzicht, wachtlijsten opruimen
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Maak vlaanderen bewust dat jonge gezinnen het soms moeilijker hebben dan ze laten uitschijnen. Biedt spontaan hulp.
langere kraamhulp, poetshulp toegankelijker maken voor jonge gezinnen. Babysit met ervaring met baby'tjes aanbieden
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Werk

Spreiding zomervakantie
9 weken zomervakantie is erg lang. Door mijn echtscheiding moet ik minstens 4 weken hiervan voor de kinderen zorgen. Dat is bijna mijn volledig 'jaarbudget' aan vakantiedagen. Een betere spreiding van de zomervakantie is voor mij zeer welkom zodat ik niet al mijn vakantiedagen moet nemen in die maanden waarin het overal druk is én duurder.
Gezinskabinet
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 568 verhalen