Opgroeien en opvoeden

Wat als opgroeien of opvoeden anders loopt dan verwacht?

693
0
Geef zelf je verhaal

Deze verhalen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 693 verhalen

Opgroeien en opvoeden

minder vervoer naar hobby's kinderen
sporten (of andere hobby's) aansluitend aan schooltijd
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Kindergeld hetzelfde voor ieder kind
Ieder kind evenveel kindergeld , wij hebben eentje van 2018 en eentje van 2021 en zijn dus 2x benadeeld . Waarom moeten onze kinderen minder krijgen dan anderen ?
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

1 aanspreekpunt gehandicapte kinderen + vereenvoudiging administratieve aanvragen + AANPASSING WETGEVING MFC!!!!!
1) Een centraal aanspreekpunt om alles te zeggen waar je recht op hebt voor gehandicapten kinderen: vragen te stellen, door te verwijzen, mee te zoeken naar oplossingen, lancunes wetgeving aan te kaarten, enz. Ik denk dat het vaph hier goed voor zou zijn ( mits overleg met onderwijs intern). 2) Administratieve vereenvoudiging van aanvragen (kindergeld, hulpmiddelen, pab, enz.). 3) Aanpassing wetgeving MFC. Nu hebben ze vrij spel. Ze mogen elk kind weigeren dat ze te veel werk vinden. MFC´s zouden verplicht kinderen met type 4 verslag en A document moeten aannemen als er plaats is. Als ze mogen weigeren, moeten ze dat in het begin van de gesprekken met de ouders doen. Liefst in het eerste gesprek al zeggen dat het niet zal gaan of al signalen geven van twijfel. Nu waren er gesprekken vanaf februari tot in juni. Nooit een probleem dat mijn kind mocht komen. We hebben verschillende keren gevraagd of het een probleem was. Halverwege juli (na vrijgeven andere plaats in andere school) plots eerste boodschap dat mijn kind niet voltijds mocht komen en uitgesloten wordt voor vakantie opvang. Zoek maar een oplossing als ouder van een kind met meervoudige handicap. Ouders moeten geïnformeerd worden dat een A document geen RECHT is tot een plaats in een MFC. Dat je moet onderhandelen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Mijn voorstel is dat ze niet zo rap het advies geven dat er op 4 maanden mag gestart worden met vast voedsel.
Door Kind en gezin. Ik vind dat ze soms kunnen ongepaste adviezen geven over borstvoeding, slapen, vaste voeding. Ik denk dat ze hen daar beter nog verder kunnen in bijscholen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Minder diagnosticering, laat kinderen kinderen zijn.
CLB bracht ons weinig bij, ze zijn te procedureel.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

zie hierboven
De activiteiten binnen de gezinsbond dragen hiertoe wel hun steentje bij : in een onbevangen sfeer ervaringen en tips delen doet mensen deugd!
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Ondersteun de gezinnen, laat ze niet aan hun lot over na de diagnosestelling.
Ondersteun vanaf dat een gezin geconfronteerd wordt met een diagnose van een ontwikkelingsstoornis, dit gezin volledig en langdurig door iemand die weet wat het inhoudt. De zoektocht naar ondersteuning, naar betaalbare ondersteuning en de onmenselijke wachtlijsten zelfs met complete weigering en lotje trekken zijn gewoon absurd.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

- aanspreekpunt kwetsbare gezinnen en meer dezelfde hulpverlener
Ik weet het niet, is eerder maatschappelijk probleem, hoewel misschien 1 aanspreekpunt (continue hetzelfde, jarenlang) voor kwetsbare gezinnen wel kan werken. In het ziekenhuis best ook vaste hulpverlener aanstellen (bvb 7 versch vroedvrouwen gehad op 3 dagen opnametijd voor bevalling, was nu niet erg maar is voorbeeld van wat meer voorkomt id zorg, en waardoor info verloren gaat - ook doordat geen vertrouwensband wordt opgebouwd, 'specialisme' wordt gezien als summum maar continuiteit en vertrouwensband is soms belangrijker om puzzel te leggen)
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Financiële steun voor studerende kinderen
meer gecentraliseerde informatie over het aanvragen van studiebeurzen, financiële tegemoetkomingen bij studerende kinderen
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Onvoorziene omstandigheden
vangnet
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Zie hierboven
Elk kind een vast bedrag per leeftijd voor studietoelage Elk kind zelfde bedrag zelf bij 1 kind
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Respect
Dochter met autisme. Geen begrip op school
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Meer informatie meegeven bij oudercontact.
Meer begrip van andere ouders voor kinderen met ADHD.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

zie hierboven
meer sensibilisatie en normalisatie van relatieproblemen binnen het eerste jaar na het krijgen van een kind. je relatie gaat door een crisisperiode en tips zouden helpen om hier beter mee om te kunnen gaan
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

voorrechten
Zaken waar gezinnen sowieso recht op hebben, direct geven, zonder dat de gezinnen administratieve stappen moeten zetten of zelf op zoek moeten gaan.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Meer scholen voorzien met een ruimer aanbod
Zie vorige. Wan tiets online bekijken is toch niet hetzelfde als iets zelf bezoeken
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Naschoolse opvang in je eigen huis
Wij doen nu een beroep op een babysit af en toe. Voor ons zou het werken als er iemand één of twee avonden de kids van school zou kunnen halen en eten maken. Zo zijn de kinderen wel thuis in hun vertrouwde omgeving en kunnen ze reguleren na de schooldag. Ik vind het niet evident om dat profiel te vinden.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

De evaluatie van leerlingen op school is er veel te veel eentje van afvinken en punten, en veel te weinig over het functioneren als persoon.
Ons jongste kind had al leerproblemen van in de tweede basis school. Het werd altijd maar moeilijker tot wij zelf in het tweede TSO ingrepen en gelukkig een kinder psychiater konden inschakelen. Er bleken wel wat problemen te zijn. Maar het was vooral ook een vaststelling dat noch in het onderwijs noch bij de logopediste (behandeling vanaf 4de tot 6de basis) er niemand enig signaal gaf. Uitendelijk hebben we zelf het heft in handen genomen, en is alles goed gekomen.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Tweelinggerelateerde adviezen voor verzorging en opvoeding
Ik heb een tweeling; hier is weinig specifieke informatie over te vinden bv.hoe organiseer ik de eerste maanden (qua slaap, flesjes, ...)
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Zet in op goede ontwikkeling op maat van de kinderen, van kleinsaf aan. Zodat ze hun stappen in het onderwijs goed en gedragen kunnen nemen
De ondersteuning vanuit K&G, school en CLB moet beter.. echt luisteren en mede-zoeken. niet altijd alles op de aanpak van de ouders steken én vroeg testen op hoogbegaafdheid of nood aan meer uitdaging. Mét goede ondersteuning, want bij ons wisten leerkrachten helemaal niet hoe ze dit moesten opnemen. Kindjes spelen toch met de andere kindjes, dus kunnen.niet hoogbegaafd zijn?
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Respect voor de thuistaal op school tijdens dat kinderen spelen tijdens fantasie spel.
Respect voor de thuistaal op school tijdens dat kinderen spelen tijdens fantasie spel.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Begeleiding voor iedereen
Scholen /CLB - aangezien de kinderen nog positief in het leven staan worden we eerder bekeken als waar durven jullie over te klagen
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Schat de kennis van ouders over hun kind naar waarde.
Het zou kunnen helpen als hetgeen ouders zeggen niet meteen weggezet wordt als zijnde 'mijn kind schoon kind'. Ook ouders kunnen expertise hebben over bepaalde onderwerpen en kunnen daar als partner optreden naar leerkrachten. Een zorgleerkracht of CLB psycholoog kan verkeerd zijn en baat hebben bij een constante professionalisering en bijscholing van zijn/haar vakgebied.
Gezinskabinet
0 0
lees meer

Opgroeien en opvoeden

Er wordt in de pers veel te veel aandacht aan gegeven, en men belicht soms foutief zaken die er niet bij horen
Voorkom dat kinderen een stempel krijgen, autisme, homo etc
Gezinskabinet
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 693 verhalen