home-page
Ontdek het thema

Opgroeien en opvoeden

Integreer logopedie-specialisten, specialisten rond ontwikkelingsstoornissen in de scholen. Verbeter de communicatie rond het welzijn van de kinderen tussen school en thuissituatie. Verbied smartphones op scholen. Werk een nationaal beleid uit rond smartphonegebruik en laat de samenleving daar mede-verantwoordelijkheid in nemen ipv alles op de schouders van de individuele ouders te laden.

Jouw voorstel

Door CLB die kijkt naar waarom het komt dat een kind plots een duik maakt in de punten. Waarom wordt daar niet pro-actief naar gekeken, waarom hangt dit van de (intellectuele en socio-economische) mogelijkheden van ouders af of hieraan iets gedaan wordt? Ik begrijp dat niet. Waarom hangt het van individuele ouders af hoeveel schermtijd kinderen krijgen. Ik vind het zelf heel moeilijk om daar grenzen aan mijn kinderen (schermtijd) te handhaven. Ik kan dat niet. Waarom helpt de samenleving mij daar niet bij en neemt de samenleving daarvoor geen mede-verantwoordelijkheid? Je kan dat toch niet aan de individuele capaciteiten van ouders laten afhangen? Waarom is er geen verbod op smartphones in de scholen? Het werkt enkel pestgedrag in de hand.

Jouw verhaal

Kind met vermoeden adhd. Heel moeilijk om in school geholpen te worden. Juiste schoolkeuze is heel moeilijk. Ook lange wachtlijst en hoge kosten bij testing. Het loopt goed om een therapeut te vinden voor mijn kind doordat ik een netwerk heb. Het loopt goed om mij in te schrijven bij een goed testcentrum omdat ik advies van goed geïnformeerde vrienden krijg en genoeg geld heb om het te betalen. Was ook heel moeilijk voor mijn 1ste (2009) om kinderopvang te vinden. Uiteindelijk bij privé-crèche beland waardoor we 2 jaar niet hebben kunnen sparen.